Kinesitherapie

Na doorverwijzing van de arts kan u bij ons terecht voor het behandelen van de meest uiteenlopende aandoeningen.

Een eerste consultatie start dan ook met een uitgebreide anamnese en een grondig kinesitherapeutisch klinisch onderzoek. Op basis van deze resultaten kunnen we de gepaste behandeldoelstellingen vastleggen en een behandelplan opstarten.

In de praktijk wordt aanvankelijk vooral manueel gewerkt (mobilisaties, massage, stretching,…) en zal er nadien gebruik gemaakt worden van actieve oefentherapie. Deze actieve oefentherapie wordt steeds goed begeleidt door de kinesitherapeut en zal progressief opgebouwd worden. Uiteindelijk is het de bedoeling dat deze actieve oefeningen door de patiënt geïntegreerd worden in het dagelijks leven. Ook een thuisoefenprogramma zal aangeleerd worden en meegegeven worden aan de patiënt. Aanvullend wordt eventueel easytaping gebruikt, indien aangewezen.

Het is erg belangrijk om als patiënt zelf een steentje bij te dragen aan de therapie. Uw kinesitherapeut staat in voor de passieve mobilisaties, het aanleren van de oefeningen en het begeleiden van de revalidatie. Aan de andere kant is het aan U als patiënt om voldoende discipline te hebben en de oefeningen ook thuis uit te voeren. Een succesvolle behandeling wordt dus verkregen door een goede samenwerking tussen de patiënt en de kinesitherapeut. Twijfel ook nooit om vragen te stellen indien die er zouden zijn.

De wil om te genezen is heel belangrijk!