Myofasciale Therapie

Een alternatieve manier van oorzakelijke pijnbehandeling.

Myofasciale therapie is een vorm van behandelen van pijnen die hun oorzaak vinden in een verkeerd functioneren van spieren. In deze spieren ontwikkelen er zich pijnpunten, Trigger Punten (TP) genoemd, die pijnen veroorzaken met een specifieke lokalisatie en uitstralingszone. Via een goede spierdiagnose kunnen deze oorzakelijke pijnpunten opgespoord en bestreden worden met specifieke behandelingstechnieken.

Is de myofasciale therapie een nieuwe behandelingsvorm? 

Neen. De oorsprong van de behandelingsmethode kunnen we reeds een 3000 jaar geleden terug-vinden in het verre China. Pijnen veroorzaakt door spieren werden toen al behandeld door middel van het aanprikken met acupunctuurnaalden en manuele rekkingstechnieken. Dit blijven in de huidige behandeling de 2 pijlers waarop de therapie steunt.

Het is pas halfweg deze eeuw dat in de Verenigde Staten van Amerika wetenschappelijke studies werden gedaan naar deze Trigger Punten en dat alles in kaart werd gebracht. Deze pijntrajecten vormen dan ook de sleutel tot een goede spierdiagnose.

Opmerkelijk bij de ontwikkeling van Trigger Punten (pijnpunten in spieren) is dat deze zich niet altijd ontwikkelen in de zone waar de pijn wordt beschreven. Meestal is het oorzakelijke pijnpunt te vinden in een spier op afstand van de klacht. Zo kan pijn aan de elleboog veroorzaakt worden door een TP in de grote borstspier, door een overbelasting, of door de ontwikkeling van een TP in een spier op het schouderblad. Zo kunnen we een verklaring vinden in het feit dat sommige vermeende tennisellebogen niet reageren op lokale therapie aan de elleboog of op infiltraties op de pijnlijke plaats. De oorzaak van de pijn moet gezocht worden op een andere plaats. Daarom is een navragen naar de activiteiten van de patiënt van groot belang, alsook of de persoon in kwestie vroeger nooit eens zwaar is gevallen of een lokaal trauma heeft meegemaakt. Dit zijn elementen die het normale spierevenwicht kunnen verstoren. Daarbij kunnen ook gerekend worden, een beenlengteverschil, scoliose, gewrichtsaandoeningen, enz… .

Bij mensen met liespijn kunnen we bijvoorbeeld de oorzaak ook vinden in de buikspieren. Of de gekende spanningshoofdpijn die zijn oorzaak heeft door TPs in de diepe kleine nekspieren ten gevolge van stress. Deze en gelijk welke gelijkaardige pijnklachten, eender waar op het lichaam kunnen worden behandeld met een specifieke myofasciale therapie wanneer de oorzaak in een of andere spierdysfunctie zit.

Vooraleer een behandeling te starten is het best door middel van een algemeen geneeskundig onderzoek uit te sluiten of niet een andere oorzaak dan een slecht functionerende spier de oorzaak is van de pijn. Het is wel zo dat de aanwezigheid van deze pijnpunten niet vast te stellen is op rontgenfoto’s of scanner. Wanneer de arts geen specifieke aandoening vindt die de oorzaak kan zijn voor de pijn, of er reeds van alles werd geprobeerd om de pijn te behandelen zonder resultaat is dit een goede uitgangsbasis om te controleren of niet een of meerdere spieren de oorzaak zijn van de pijn. Daar de myofasciale therapie in Europa nog niet zo gekend is komt het erop aan een therapeut te raadplegen die perfect op de hoogte is van dit soort klachten.

Eens de goede diagnose werd gesteld kunnen de resultaten verbluffend worden genoemd. Reeds verschillende professionele sportmensen laten zich met succes behandelen met deze therapie wanneer zij blessures hebben die te wijten zijn aan een overbelasting van hun spierstelsel. Meer en meer sportartsen zien het grote nut in van deze manier van pijnbehandeling en sturen hun patiënten door naar iemand die gespecialiseerd is in de myofasciale therapie. Er wordt niet alleen symptomatisch op de pijn behandeld, maar ook worden zoveel mogelijk de oorzaken uitgeschakeld die aanleiding geven tot de pijn. De patiënt wordt goed uitgelegd waardoor de pijn ontstaat en daar wordt op gewerkt.

Niet alleen sporters komen in aanmerking voor deze therapie, maar gelijk wie die om welke reden ook een pijnsyndroom heeft uitgelokt door Trigger Punten in spieren. Bijvoorbeeld de werkvrouw die door het veelvuldig wringen, pijn heeft aan de pols door een overbelasting van een spier in de onderarm, met ontwikkeling van pijnpunten. Of de hernia-patiënt die na zijn rustperiode of revalidatie na een operatie met een blijvende pijn zit die nergens mee verdwijnt. Door de statiekverandering van de wervelkolom kunnen pijnpunten zich gaan ontwikkelen in bepaalde rug of bilspieren die de oorzaak zijn van de resterende pijn. Wie kent niet de patiënt met regelmatig terugkerende hoofdpijnen, die al alles heeft geprobeerd en geslikt, maar nergens geen baat vindt. Zijn de spieren in de nekzone en het hoofd al eens gecontroleerd op pijnpunten? Of de vrouw die pijn heeft aan de borstklier, waarbij het gynaecologisch onderzoek niets abnormaal aantoont. De oorzaak ligt dan meestal bij pijnlijke trigger punten in een of andere borstspier. Of de patiënt met pijn aan de schouder die niet reageert op inspuitingen of klassieke kinesitherapie, waarbij de oorzaak ligt in een overbelasting van een van de 19 spieren die kunnen schouderpijn geven. Dit zijn maar een paar voorbeelden uit het indicatiegebied van de myofasciale therapie, maar ze geven een duidelijk beeld waarover het gaat.

We komen maar al te vaak in aanraking met pijnklachten. U hebt ondertussen waarschijnlijk al begrepen dat vele van deze klachten hun oorzaak vinden in een of ander overbelastingsfenomeen. Te dikwijls krijgen deze klachten de diagnose mee van een ontsteking. Iemand met kennis van myofasciale dysfuncties en Trigger Points weet ondertussen beter dan wie ook dat dit in de meeste gevallen niet opgaat. Gelijkaardige pijnen kunnen een onderdeel zijn van een musculoskeletale dysfunctie. Deze pijnen en hun oorzaak zijn perfect, zeer snel en efficiënt te behandelen. Daartoe is enkel een juiste beoordeling en behandelingsstrategie noodzakelijk. De myofasciale therapie biedt de beste oplossing in deze gevallen.